wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 199/2011
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona przed hałasem
Nazwa dokumentu Decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu Dot. decyzji w spr. ograniczenia emisji hałasu z drogi krajowej DK 78
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Ożarowice
Sprawa
Znak sprawy VOŚR/R.7634-2/11
Dokument wytworzył Starostwo powiatowe
Data wpływu dokumentu 2011-04-13
Data wydania dokumentu 2011-08-09
Dokument zatwierdził z up. Starosty Członek Zarządu
Data zatwierdzenia dokumentu 2011-08-09
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-09-07
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Aleksandra Nyk
Data wprowadzenia 2011-09-07 12:32:11