wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 13/2010
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Gorzów - Borek - Ciecierzyce - modernizacja lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty w km wału 54+025 gm. Deszczno, gm. Santok, m. Gorzów Wlkp." polegającego na przebudowie wału celem przywrócenia rzędnych eksploatacyjnych korony wału oraz uszczelnienia skarpy i stopy skarpy odwodnej lewostronnego wału rz. Warty, realizowanego na terenie: - miasta Gorzowa Wlkp. na działkach nr ewid. 1505, 1503/1, 401 obrębu 10 Zamoście, działkach nr ewid.. 2, 4, 5/2, 6, 7, 40, 41, obrębu 11-Zakanale, działkach nr ewid. 32/1, 32/2, 32/3, 50/2, 422/3, 423/1, 423/2, 423/3, 426, 427, obrębu 12-Siedlice, - gminy Deszczno na działce nr ewid. 240, obrębu 6-Ciecierzyce - gminy Santok na działce nr ewid. 406, obrębu 5-Czechów, którego inwestorem jest Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, Oddział w Gorzowie Wlkp.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo lubuskie
Powiat Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu)
Gmina Gorzów Wielkopolski
Sprawa
Znak sprawy WSR.7624-1-17/10
Dokument wytworzył Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2010-11-25
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Siedziba ul. Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon 95 7355 810
E-mail wsr@um.gorzow.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-03
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Łukasz Klimowicz
Data wprowadzenia 2010-12-03 09:39:16