wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 81/2011
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu opracowanie ekofizjograficzne
Zakres przedmiotowy dokumentu dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław w rejonie ulic Toruńskiej i Rzemieślniczej oraz terenu usług rzemieślniczych i handlu przy ul. Toruńskiej
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat inowrocławski
Gmina Inowrocław (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył mgr Adam Stańczyk; Bydgoszcz
Data wpływu dokumentu 2009-08-11
Data wydania dokumentu 2009-08-06
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Inowrocławia
Siedziba ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław
Telefon 52 3555300
E-mail urzad@inowroclaw.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-02-22
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 78/2011, 79/2011, 80/2011, 82/2011, 83/2011, 84/2011, 85/2011, 86/2011, 87/2011, 88/2011, 89/2011, 90/2011, 91/2011, 92/2011, 93/2011, 94/2011, 95/2011, 96/2011, 97/2011, 132/2011, 133/2011, 134/2011, 135/2011, 136/2011, 139/2011, 140/2011, 184/2011, 185/2011
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Elżbieta Rasała
Data wprowadzenia 2011-09-08 09:55:11