wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 257/2016
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona powietrza
Nazwa dokumentu Pozwolenie na budowę.
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa sieci kanalizacyjnej w Tąpkowicach.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Ożarowice
Sprawa
Znak sprawy BA.6740.5.58.2016
Dokument wytworzył Starosta Tarnogórski
Data wpływu dokumentu 2016-07-06
Data wydania dokumentu 2016-10-03
Dokument zatwierdził Starosta Tarnogórski
Data zatwierdzenia dokumentu 2016-10-03
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2016-10-21
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 208/2016
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Grzegorz Bugajewski
Data wprowadzenia 2016-10-21 09:22:09