wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 14/2016
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr ewidencyjny 120/2 w miejscowości Huta Poręby
Zakres przedmiotowy dokumentu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr ewidencyjny 120/2 w miejscowości Huta Poręby
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podkarpackie
Powiat brzozowski
Gmina Nozdrzec
Sprawa
Znak sprawy IKŚR.6220.10.2016
Dokument wytworzył 1. Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Siedliskach
Data wpływu dokumentu 2016-09-21
Data wydania dokumentu 2016-09-27
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Nozdrzec
Siedziba Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec
Telefon (013) 43 98 020
E-mail ugn@nozdrzec.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2016-10-12
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Małgorzata Szul
Data wprowadzenia 2016-11-03 10:29:29