wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 46/2016
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja w sprawie wycinki drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja w sprawie wycinki 29 drzew rosnących na terenie działki nr 325/118, k.m.8, obręb Potępa
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Krupski Młyn
Sprawa
Znak sprawy Ig.6131.70.2016
Dokument wytworzył Wójt Gminy Krupski Młyn
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2016-12-12
Dokument zatwierdził Wójt Gminy Krupski Młyn
Data zatwierdzenia dokumentu 2016-12-12
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Krupski Młyn
Siedziba ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn
Telefon 32 285 70 16
E-mail gmina@bip.krupskimlyn.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2016-12-12
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Artur Konfederak
Data wprowadzenia 2016-12-12 12:35:22