wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 47/2016
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja w sprawie wycinki drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja w sprawie wycinki 76 drzew z terenu działki nr 203/1, k.m. 11, obręb Krupski Młyn
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Krupski Młyn
Sprawa
Znak sprawy Ig.6131.71.2016
Dokument wytworzył Wójt Gminy krupski Młyn
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2016-12-12
Dokument zatwierdził Wójt Gminy Krupski Młyn
Data zatwierdzenia dokumentu 2016-12-12
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Krupski Młyn
Siedziba ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn
Telefon 32 285 70 16
E-mail gmina@bip.krupskimlyn.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2016-12-12
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Artur Konfederak
Data wprowadzenia 2016-12-12 12:36:31