wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 221/2011
Rodzaj dokumentu inne wnioski
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu wniosek o udzielenie informacji
Zakres przedmiotowy dokumentu dotyczy przesłania uwierzytelnionych kserokopii decyzji wydanych przez Starostę na wytwarzanie, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Miasteczko Śląskie
Sprawa
Znak sprawy VOŚR/R.7635-3/11
Dokument wytworzył Komenda Wojewódzka Policji, Wydz. dw. z Przestępczością Gospodarczą
Data wpływu dokumentu 2010-12-28
Data wydania dokumentu 2010-12-22
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-09-15
Uwagi przyjęto
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Gruca - Tkacz
Data wprowadzenia 2011-09-15 11:41:38