wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 242/2011
Rodzaj dokumentu inne dokumenty
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach.
Zakres przedmiotowy dokumentu Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz sposobach gospodarowania .
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy VOŚR/G.7635-20/11
Dokument wytworzył Praktyka Stomatologiczna M. tomczyk-Gruca w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2011-02-08
Data wydania dokumentu 2011-02-06
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-09-15
Uwagi Informację przyjęto i przekazano.
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Gruca - Tkacz
Data wprowadzenia 2011-09-15 13:22:50