wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 617/2015
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja o zewoleniu na usunięcie drzew i krzewów na dz. ew. 2636/51 w ob. Tarnowskie Góry.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina
Sprawa
Znak sprawy OŚR.R.613.232.2015
Dokument wytworzył STAROSTA TARNOGÓRSKI
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2016-03-30
Dokument zatwierdził Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2016-12-16
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Małgorzata Wosz - Szweda
Data wprowadzenia 2016-12-16 11:07:33