wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 284/2016
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Postanowienie
Zakres przedmiotowy dokumentu Postanowienie odmawiającą usunięcia 16 drzew na działce o nr ewid. 777/136 ob. Gmina Świerklaniec.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Świerklaniec
Sprawa
Znak sprawy OŚR.R.613.6.2016
Dokument wytworzył Starostwo w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2016-03-08
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2016-12-19
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Małgorzata Wosz - Szweda
Data wprowadzenia 2016-12-19 09:18:15