wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 296/2016
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie 22 drzew z działek nr ewid. 1383/56, 160/44, 339/29, 1960/26 1773/45, 25/4, 728/20, 730/95, 815/152 ob. Gmina Radzionków.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Radzionków
Sprawa
Znak sprawy OŚR.R.613.13.2016
Dokument wytworzył Starostwo w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2016-05-23
Dokument zatwierdził Naczelnik wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2016-12-21
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Małgorzata Wosz - Szweda
Data wprowadzenia 2016-12-21 09:15:45