wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 302/2016
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 24 drzew z działek nr ewid. 4545/124, 490/67, 4887/79, 1919/2, 2363/2, 1786/158, 3079/98, 2992/98, 3020/98, 3074/98, 3022/98 ob. Tarnowskie Góry.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy OŚR.R.613.16.2016
Dokument wytworzył Starostwo w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2016-09-02
Dokument zatwierdził Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2016-12-21
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Małgorzata Wosz - Szweda
Data wprowadzenia 2016-12-21 09:52:49