wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 309/2016
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzje
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew z działki o nr ewid. 212/105 ob. Zbrosławice
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Zbrosławice
Sprawa
Znak sprawy OŚR.R.613.20.2016
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2016-04-25
Dokument zatwierdził Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2016-12-21
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Małgorzata Wosz - Szweda
Data wprowadzenia 2016-12-21 11:06:44