wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 270/2011
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o rozszerzenie decyzji GOŚR/G 7635-86/10
Zakres przedmiotowy dokumentu Dotyczy zmiany decyzji Starosty z dn. 16.07.2010 GOŚR/G 7635-86/10, udzielającej zezwolenia na zbieranie i transport odpadów.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Radzionków
Sprawa
Znak sprawy VOŚR/G.7635-35/11
Dokument wytworzył Kierszniok Marcin
Data wpływu dokumentu 2011-02-24
Data wydania dokumentu 2011-02-22
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-09-15
Uwagi zmiana decyzji
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Gruca - Tkacz
Data wprowadzenia 2011-09-15 15:23:05