wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 341/2016
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzje
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry ( LOTOS Paliwa Sp z o.o.) na usunięcie 1 krzewu z działki nr ewid. 1411/132 ob. Tarnowskie Góry.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy OŚR.R.613.53.2016
Dokument wytworzył Starostwo w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2016-06-08
Dokument zatwierdził Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2016-12-22
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Małgorzata Wosz - Szweda
Data wprowadzenia 2016-12-22 08:16:53