wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 272/2011
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Postanowienie o przekazaniu Staroście Tarnogórskiemu informacji nt. wytwarzanych odpadów.
Zakres przedmiotowy dokumentu Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne oraz sposobach gospodarowania nimi w hurtowni zlokalizowanej w TG przy ulicy Towarowej.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy VOŚR/G.7635-36/11
Dokument wytworzył P.U.H LIBRA
Data wpływu dokumentu 2011-02-23
Data wydania dokumentu 2011-02-18
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-09-16
Uwagi przyjęto
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Gruca - Tkacz
Data wprowadzenia 2011-09-16 07:58:56