wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 287/2011
Rodzaj dokumentu inne dokumenty
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów .
Zakres przedmiotowy dokumentu Dotyczy informacji o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych i sposobach ich gospodarowania w Przychodni Weterynaryjnej zlokalizowanej z Zbrosławicach przy ul. Wolności 121 d.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Zbrosławice
Sprawa
Znak sprawy VOŚR/G.7635-43/11
Dokument wytworzył Starosta Tarnogórski
Data wpływu dokumentu 2011-03-02
Data wydania dokumentu 2011-03-09
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-09-16
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Gruca - Tkacz
Data wprowadzenia 2011-09-16 09:03:15