wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 294/2011
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę decyzji Starosty z dnia 31.12.2010 r. o znaku GOŚR/G.7635-125/10
Zakres przedmiotowy dokumentu Dotyczy zmiany decyzji Starosty z dnia 31.12.2010 r. o znaku GOŚR/G.7635-125/10 udzielajacej w/w zezwolenia na prowadzenie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w TG przy ul. Kościelnej 16.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy VOŚR/G.7635-13/11
Dokument wytworzył Sopot Krzysztof
Data wpływu dokumentu 2011-01-27
Data wydania dokumentu 2011-01-27
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-09-16
Uwagi przyjęto
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Gruca - Tkacz
Data wprowadzenia 2011-09-16 10:46:22