wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 330/2011
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Prośba o zatwierdzenie Programu Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi .
Zakres przedmiotowy dokumentu Dotyczy zatwierdzenia Programu Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi dla Prywatnej Praktyki Stomatologicznej w TG, ul. Kaczyniec 5.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy VOŚR/G.7635-62/11
Dokument wytworzył Jureczko Jacek
Data wpływu dokumentu 2011-03-10
Data wydania dokumentu 2011-03-10
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-09-16
Uwagi przyjęto
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Gruca - Tkacz
Data wprowadzenia 2011-09-16 13:14:56