wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 331/2011
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja o zatwierdzeniu Programu Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi .
Zakres przedmiotowy dokumentu Dotyczy decyzji zatwierdzającej Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi w Prywatnej Praktyce Stomatologicznej w TG, ul. Kaczyniec 5
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy VOŚR/G.7635-62/11
Dokument wytworzył Starosta Tarnogórski
Data wpływu dokumentu 2011-03-10
Data wydania dokumentu 2011-04-19
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-09-16
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Gruca - Tkacz
Data wprowadzenia 2011-09-16 13:18:32