wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 5/2011
Rodzaj dokumentu projekt polityk, strategii, planów lub programów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu projekt mpzp dla obszaru " Świdnicy-Zarzecze II"
Zakres przedmiotowy dokumentu wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy DIM.AN.7321-15/03
Dokument wytworzył Prezydent Miasta
Data wpływu dokumentu 2011-01-31
Data wydania dokumentu 2011-01-31
Dokument zatwierdził Prezydent Miasta
Data zatwierdzenia dokumentu 2011-01-31
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-01-31
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Marzena Wołosz
Data wprowadzenia 2011-01-31 15:32:08