wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 351/2011
Rodzaj dokumentu inne dokumenty
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych oraz o sposobach gospodarowania nimi.
Zakres przedmiotowy dokumentu Dotyczy informacji o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz sposobach gospodarowania nimi w NZOZ M-DENT, w Krupskim Młynie przy ul. Głównej 11 oraz Filii w Tworogu przy ul. Jodłowej 5
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Krupski Młyn
Sprawa
Znak sprawy VOŚR/G.7635-72/11
Dokument wytworzył Starosta Tarnogórski
Data wpływu dokumentu 2011-03-15
Data wydania dokumentu 2011-03-22
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-09-19
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Gruca - Tkacz
Data wprowadzenia 2011-09-19 08:19:35