wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 352/2011
Rodzaj dokumentu inne wnioski
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Dane o posiadaczu odpadów.
Zakres przedmiotowy dokumentu Dotyczy zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów przez Aptekę Prywatną w kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy VOŚR/G.7635-73/11
Dokument wytworzył Król Aleksandra
Data wpływu dokumentu 2011-03-16
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-09-19
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Gruca - Tkacz
Data wprowadzenia 2011-09-19 08:25:50