wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 357/2011
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi .
Zakres przedmiotowy dokumentu Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w Gabinecie Stomatologicznym w tg, ul. Zagórska 83/5.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy VOŚR/G.7635-77/11
Dokument wytworzył Ujma Wacław
Data wpływu dokumentu 2011-03-31
Data wydania dokumentu 2011-09-14
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-09-19
Uwagi przyjęto
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Gruca - Tkacz
Data wprowadzenia 2011-09-19 08:40:20