wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 394/2011
Rodzaj dokumentu inne wnioski
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami.
Zakres przedmiotowy dokumentu Dotyczy sprawozdania z realizacji Planu Gospodarowania Odpadami Miasta Tarnowskie Góry za lata 2009-2010.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy VOŚR/G.7635-96/11
Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Arkadiusz Czech
Data wpływu dokumentu 2011-03-21
Data wydania dokumentu 2011-03-17
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-09-19
Uwagi pismo
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Gruca - Tkacz
Data wprowadzenia 2011-09-19 10:50:41