wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 410/2011
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w NZOZ " Medicus" w Radzionkowie przy ul. Kużaja 57.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Radzionków
Sprawa
Znak sprawy VOŚR/G.7635-106/11
Dokument wytworzył Starosta Tarnogórski
Data wpływu dokumentu 2011-03-22
Data wydania dokumentu 2011-05-12
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-09-19
Uwagi przyjęto
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Gruca - Tkacz
Data wprowadzenia 2011-09-19 11:59:54