wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 124/2017
Rodzaj dokumentu projekt polityk, strategii, planów lub programów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żyzna_południe" w Płocku
Zakres przedmiotowy dokumentu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żyzna_południe" w Płocku
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat Płock (miasto na prawach powiatu)
Gmina Płock
Sprawa
Znak sprawy WRM-III-ZP.6721.1.2015.AF
Dokument wytworzył Prezydent Miasta Płocka
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Płock
Siedziba ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Telefon 024 367 15 55
E-mail bok8@ump.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2017-01-27
Uwagi w dniach od 12.12. 2016 r. do 03.01.2017 r. projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został ponownie wyłożony do publicznego wglądu
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 1547/2015, 279/2016, 123/2017
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Marianna Janiszewska
Data wprowadzenia 2017-01-27 11:58:48