wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 125/2017
Rodzaj dokumentu projekt polityk, strategii, planów lub programów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zakres przedmiotowy dokumentu projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego położonych przy ulicy Ignacego Łukasiewicza w Płocku
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat Płock (miasto na prawach powiatu)
Gmina Płock
Sprawa
Znak sprawy WUB.I.7321/2/2010-2011, WRM-III-ZP.6721.5.2016.AF
Dokument wytworzył Prezydent Miasta Płocka
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Płock
Siedziba ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Telefon 024 367 15 55
E-mail bok8@ump.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2017-01-27
Uwagi w dniu 11.10.2015 r. projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został skierowany do uzgodnień i opiniowania z organami wskazanymi w ustawie o pizp
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 572/2011, 860/2011
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Marianna Janiszewska
Data wprowadzenia 2017-01-27 13:18:20