wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 440/2011
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja zezwalająca na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
Zakres przedmiotowy dokumentu Dotyczy udzielenia zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w CHIMIMECA POLSKA, Tg ul. zagórska 167 A.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy VOŚR/G.7635-128/11
Dokument wytworzył Starosta Tarnogórski
Data wpływu dokumentu 2011-04-15
Data wydania dokumentu 2011-07-08
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-09-19
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 333/2015, 342/2015, 254/2016
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Gruca - Tkacz
Data wprowadzenia 2011-09-19 14:25:25