wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 448/2011
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja orzekająca zmianę decyzji Wojewody Śląskiego z 14.05.2008r.
Zakres przedmiotowy dokumentu Dotyczy zmiany decyzji wojew. śl.stanowiącej pozwolenie na wytwarzanie odpadów przez PKP CARGO WAGON w TG.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina
Sprawa
Znak sprawy VOŚR/G.7635-134/11
Dokument wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Data wpływu dokumentu 2011-05-09
Data wydania dokumentu 2011-04-18
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-09-19
Uwagi a/a
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Gruca - Tkacz
Data wprowadzenia 2011-09-19 15:16:46