wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 2/2017
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Wara-Niwistka 1”
Zakres przedmiotowy dokumentu odmowa zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego (kopalina objęta prawem własności gruntowej) ze złoża „Wara-Niwistka 1” metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,50 ha bez użycia materiałów wybuchowych w miejscowości Wara, gmina Nozdrzec, powiat brzozowski, woj. podkarpackie.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podkarpackie
Powiat brzozowski
Gmina Nozdrzec
Sprawa
Znak sprawy PPiGL.7331/2/6/09
Dokument wytworzył Urząd Gminy w Nozdrzcu
Data wpływu dokumentu 2017-02-07
Data wydania dokumentu 2017-02-07
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Nozdrzec
Siedziba Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec
Telefon (013) 43 98 020
E-mail ugn@nozdrzec.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2017-02-07
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Małgorzata Szul
Data wprowadzenia 2017-02-08 11:09:06