wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 482/2011
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja orzekająca zmianę decyzji Starosty.
Zakres przedmiotowy dokumentu Dotyczy zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 07.08.08r. o znaku GOŚR/G. 7635-90/08 udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów innych niż niebezpieczne.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Krupski Młyn
Sprawa
Znak sprawy VOŚR/G.7635-155/11
Dokument wytworzył Starosta Tarnogórski
Data wpływu dokumentu 2011-06-22
Data wydania dokumentu 2011-06-29
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-09-20
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Gruca - Tkacz
Data wprowadzenia 2011-09-20 14:02:02