wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 484/2011
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja o zezwoleniu na transport i zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
Zakres przedmiotowy dokumentu Dotyczy wydania zezwolenia na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne firmie ELSTAR w Miasteczku Śląskim przy ul. Norwida 136.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Miasteczko Śląskie
Sprawa
Znak sprawy VOŚR/G.7635-157/11
Dokument wytworzył Starosta Tarnogórski
Data wpływu dokumentu 2011-06-14
Data wydania dokumentu 2011-07-14
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-09-20
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Gruca - Tkacz
Data wprowadzenia 2011-09-20 14:08:14