wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 206/2017
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie oczyszczalni ścieków w Świerklańcu znak OŚR.G.6233.5.2016 przez firmę RESTAR z siedzibą w Miasteczku Śląskim
Zakres przedmiotowy dokumentu .
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Świerklaniec
Sprawa
Znak sprawy OŚR.G.6233.66.2016
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2016-12-29
Data wydania dokumentu 2017-01-10
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2017-03-14
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 207/2017
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2017-03-14 15:29:37