wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 3/2017
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu wniosek Firmy Usługowo – Handlowej Wiesław Grzebyk 36-041 Zarzecze, Siedliska 412 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową kruszywa naturalnego zalegającego w dokumentowanym złożu „Nozdrzec-Grzebyk” położonym w miejscowości Nozdrzec, gmina Nozdrzec, powiat brzozowski, woj. podkarpackie, na terenie o powierzchni około 4,82 ha, w granicach działek nr: 1753, 1754, 1756, 1757, 1758, 1759 w miejscowości Nozdrzec, gmina Nozdrzec woj. podkarpackie.
Zakres przedmiotowy dokumentu Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową kruszywa naturalnego zalegającego w dokumentowanym złożu „Nozdrzec-Grzebyk” położonym w miejscowości Nozdrzec, gmina Nozdrzec, powiat brzozowski, woj. podkarpackie, na terenie o powierzchni około 4,82 ha, w granicach działek nr: 1753, 1754, 1756, 1757, 1758, 1759 w miejscowości Nozdrzec, gmina Nozdrzec woj. podkarpackie.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podkarpackie
Powiat brzozowski
Gmina Nozdrzec
Sprawa
Znak sprawy IKŚR.6220.1.2017
Dokument wytworzył Firma Usługowo-Handlowa Wiesław Grzebyk
Data wpływu dokumentu 2017-02-23
Data wydania dokumentu 2017-02-20
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Nozdrzec
Siedziba Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec
Telefon (013) 43 98 020
E-mail ugn@nozdrzec.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2017-03-27
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Małgorzata Szul
Data wprowadzenia 2017-03-27 09:14:37