wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 5/2017
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu P O S T A N O W I E N I E o wyrażeniu stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego (ze złoża „Wara-Niwistka 1” przebiega etapowo, oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji Wójta Gminy Nozdrzec znak: PPiGL.7331/2/6/09 z dnia 11.04.2011 r.
Zakres przedmiotowy dokumentu wyrażenie stanowiska Organu, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Wara-Niwistka 1” metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,50 ha bez użycia materiałów wybuchowych w miejscowości Wara, gmina Nozdrzec, powiat brzozowski, woj. podkarpackie przebiega etapowo, oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji Wójta Gminy Nozdrzec znak: PPiGL.7331/2/6/09 z dnia 11.04.2011 r.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podkarpackie
Powiat brzozowski
Gmina Nozdrzec
Sprawa
Znak sprawy PPiGL.7331/2/6/09
Dokument wytworzył Wójt Gminy Nozdrzec
Data wpływu dokumentu 2017-03-28
Data wydania dokumentu 2017-04-03
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Nozdrzec
Siedziba Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec
Telefon (013) 43 98 020
E-mail ugn@nozdrzec.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2017-04-04
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Małgorzata Szul
Data wprowadzenia 2017-04-04 12:55:26