wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 7/2017
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu postanowienie w sprawie zawieszenia postepowania
Zakres przedmiotowy dokumentu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania wszczętego na wniosek Firmy Usługowo – Handlowej Wiesław Grzebyk 36-041 Zarzecze, Siedliska 412, dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową kruszywa naturalnego zalegającego w dokumentowanym złożu „Nozdrzec-Grzebyk” położonym w miejscowości Nozdrzec do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podkarpackie
Powiat brzozowski
Gmina Nozdrzec
Sprawa
Znak sprawy IKŚR.6220.1.2017
Dokument wytworzył Urząd Gminy Nozdrzec
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2017-04-18
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Nozdrzec
Siedziba Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec
Telefon (013) 43 98 020
E-mail ugn@nozdrzec.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2017-04-26
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Małgorzata Szul
Data wprowadzenia 2017-04-26 10:36:40