wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 67/2017
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wydanie zezwolenia na usunięcie
Zakres przedmiotowy dokumentu 4 szt. drzew gat.: brzoza brodawkowata (2 szt.), sosna pospolita (1szt.), robinia akacjowa (1szt.), rosnących na działkach nr ew. 1394/36, 1394/49, 1394/2, 1476 w miejscowości Agatówka, obr. Pilchów, stanowiących własność Gminy Zaleszany.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podkarpackie
Powiat stalowowolski
Gmina Zaleszany
Sprawa
Znak sprawy ABS.613.1.28.2017.LB/3
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2017-05-10
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
Siedziba ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola
Telefon 156433709
E-mail srodowisko@stalowowolski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2017-05-10
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Lidia Bednarczyk
Data wprowadzenia 2017-05-10 14:28:34