wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 94/2017
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona powietrza
Nazwa dokumentu Dotyczy wydania decyzji na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu Świerk pospolity rosnący przy ulicy Raszyńskiej 13
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo pomorskie
Powiat Słupsk (miasto na prawach powiatu)
Gmina Słupsk
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Osoba fizyczna
Data wpływu dokumentu 2017-02-27
Data wydania dokumentu 2017-02-27
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Miasto Słupsk
Siedziba Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
Telefon (0-59) 848 83 00
E-mail urzad@um.slupsk.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2017-05-22
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Joanna Gierach
Data wprowadzenia 2017-05-22 10:15:51