wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 187/2016
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu decyzja zezwalająca na usunięcie drzew / krzewów
Zakres przedmiotowy dokumentu świerk pospolity 1 szt. bez opłat, w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych 1 szt. do 31.12.2016r.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat oleśnicki
Gmina Oleśnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy GR.6131.136.2016
Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Oleśnicy
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2016-08-16
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Miasto Oleśnica
Siedziba Rynek - Ratusz, 56-400 Oleśnica
Telefon 071 79 821 00
E-mail ratusz@olesnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2017-07-12
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 186/2016
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Filipek
Data wprowadzenia 2017-07-12 13:04:36