wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 373/2013
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa 2 budynków inwentarskich (obór) do hodowli bydła mięsnego (krów rzeźnych) o obsadzie do 150 DJP na działkach o nr ewid. gruntów 365, 366, obręb Łużany, gmina Gródek.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podlaskie
Powiat białostocki
Gmina Gródek
Sprawa
Znak sprawy OŚ.6220.58.2012
Dokument wytworzył Wójt Gminy Gródek
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2013-12-20
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Gródek
Siedziba ul. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek
Telefon 85 718 06 64
E-mail sekretariat@grodek.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2017-08-14
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Klebus
Data wprowadzenia 2017-08-14 14:18:00