wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 157/2017
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona wód
Nazwa dokumentu wniosek o wydanie pozwoleń wodnoprawnych
Zakres przedmiotowy dokumentu Wydanie pozwoleń wodnoprawnych na: 1) budowę skrzynek retencyjno-rozsączających na terenie projektowanego pawilonu handlowego przy ul. Kaszubskiej w Słupsku w granicach działek ewidencyjnych 2/2, 3 i 4 obręb 4 Miasta Słupska; 2) odprowadzenie wód opadowych za pośrednictwem ww. skrzynek rozsączająco–retencyjnych do ziemi
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo pomorskie
Powiat Słupsk (miasto na prawach powiatu)
Gmina Słupsk
Sprawa
Znak sprawy GKiOŚ-RKŚ-II. 6341.19.2017
Dokument wytworzył Robert Wolak, Jerzy Olszewski
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Miasto Słupsk
Siedziba Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
Telefon (0-59) 848 83 00
E-mail urzad@um.slupsk.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2017-08-31
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Anna Wrótniak
Data wprowadzenia 2017-08-31 10:36:41