wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 16/2017
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dystrybutora paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa część budynku magazynowego na pomieszczenia obsługi stacji dz. ozn. nr 157/13, 157/14, 57/44, obręb Kazimierz Biskupi
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat koniński
Gmina Kazimierz Biskupi
Sprawa
Znak sprawy OŚR.6220.13.2016
Dokument wytworzył Barbara Tomaszewska
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2017-12-12
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Kazimierz Biskupi
Siedziba Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi
Telefon 63 244-77-45
E-mail kazimierzbiskupi@kazimierz-biskupi.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2017-01-12
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 14/2017, 15/2017, 16/2017
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Barbara Tomaszewska
Data wprowadzenia 2017-09-07 10:34:09