wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 254/2017
Rodzaj dokumentu polityki, strategie, plany lub programy
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko.
Zakres przedmiotowy dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na południe od ul. Polne Domy .
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat pszczyński
Gmina Pszczyna
Sprawa
Znak sprawy 17/NS/ZNS.522-47/560/2014
Dokument wytworzył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2014-06-13
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Pszczynie
Siedziba ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna
Telefon 32 449-39-00
E-mail pszczyna@pszczyna.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2017-09-07
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 253/2017, 255/2017, 256/2017, 257/2017, 258/2017, 259/2017, 260/2017, 261/2017
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Magdalena Nastała
Data wprowadzenia 2017-09-07 12:06:01