wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 31/2010
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja dla "REC-POL" Sp. z o.o.
Zakres przedmiotowy dokumentu Zmiana decyzji znak: WGK.II.7662/9/10 z dnia 6.05.2010 - zezwolenia dla "REC-POL" Sp. z o.o. na prowadzenie odzysku odpadów w Płocku przy ul. Kolejowej 2a
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat Płock (miasto na prawach powiatu)
Gmina Płock
Sprawa
Znak sprawy WGK.II.7662/32/10
Dokument wytworzył Marzena Zapytowska
Data wpływu dokumentu 2010-11-12
Data wydania dokumentu 2010-11-12
Dokument zatwierdził z up. Prezydenta Miasta Płocka - Alina Węgrzyn - Kierownik Oddziału Ochrony Środowiska
Data zatwierdzenia dokumentu 2010-11-12
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Płock
Siedziba ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Telefon 024 367 15 55
E-mail bok8@ump.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-03
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Marzena Zapytowska
Data wprowadzenia 2010-12-03 13:06:14