wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 17/2017
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu wniosek o wydanie zgody na wycinkę drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu wniosek o wydanie zgody na wycinkę 17 drzew i 50 m2 krzewów z terenu działki nr 22/5, km.m 10, obręb Krupski Młyn
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Krupski Młyn
Sprawa
Znak sprawy 195/17/BM
Dokument wytworzył Kierownik Oddziału IPO Zenon Wilk
Data wpływu dokumentu 2017-10-27
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził Kierownik Oddziału IPO Zenon Wilk
Data zatwierdzenia dokumentu 2017-10-27
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Krupski Młyn
Siedziba ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn
Telefon 32 285 70 16
E-mail gmina@bip.krupskimlyn.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2017-11-02
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Artur Konfederak
Data wprowadzenia 2017-11-02 10:34:45