wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 9/2017
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Zakres przedmiotowy dokumentu Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara” w km 14+757 – 19+277 w miejscowości Izdebki i Wara realizowanego na działkach nr ewidencyjny gruntów 6630, 9161 w miejscowości Izdebki i 16, 2874 w miejscowości Wara, Gmina Nozdrzec, powiat brzozowski, woj. podkarpackie”.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podkarpackie
Powiat brzozowski
Gmina Nozdrzec
Sprawa
Znak sprawy IKŚR.6220.2.2017
Dokument wytworzył Wójt Gminy Nozdrzec
Data wpływu dokumentu 2017-10-27
Data wydania dokumentu 2017-10-27
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Nozdrzec
Siedziba Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec
Telefon (013) 43 98 020
E-mail ugn@nozdrzec.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2017-11-02
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Małgorzata Szul
Data wprowadzenia 2017-11-02 14:09:46