wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 5/2017
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przystosowanie rurociągów na Odcinku Wschodnim do możliwości tłoczenia z Płocka do Adamowa. Baza Adamowo” na terenie działki o nr geod. 461 w obrębie ewidencyjnym Tokary, gm. Mielnik.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podlaskie
Powiat siemiatycki
Gmina Mielnik
Sprawa
Znak sprawy IR.6220.3.2017
Dokument wytworzył Wójt Gminy Mielnik
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2017-11-03
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Mielnik
Siedziba ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
Telefon 85 65 77 003
E-mail gmina@mielnik.com.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2017-11-03
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 1/2017, 2/2017
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Małgorzata Radziszewska
Data wprowadzenia 2017-11-03 08:21:20