wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 364/2017
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew .
Zakres przedmiotowy dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia 22 drzew gatunku świerk o obwodach pni 62/58, 65/61, 60/54, 58/54, 55/50, 67/63, 66/62, 60/55, 58/51, 59/53, 60/55, 61/53, 62/57, 70/61, 61/51, 59/49, 58/48, 62/55, 63/54, 59/49, 63/55, 63/59, cm rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 4891/388 położonej w Pszczynie przy ulicy Sucharskiego 15.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat pszczyński
Gmina Pszczyna
Sprawa
Znak sprawy OŚR.6131.200.2017
Dokument wytworzył Marcela Piech
Data wpływu dokumentu 2017-10-31
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Pszczynie
Siedziba ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna
Telefon 32 449-39-00
E-mail pszczyna@pszczyna.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2017-11-13
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko mpiech Piech
Data wprowadzenia 2017-11-13 14:46:34